Pravidla ligy :


 


Všeobecné informace

1. Městská SQ Liga (dále jen MSL ) je soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy dohromady.
Přihlásit se mohou hráči všech výkonnostních kategorií od úplných začátečníků po pokročilé hráče.

2. Do MSL se lze přihlásit na www.bosq.cz kdykoliv během roku. Od osob mladších 15 let požadujeme písemný souhlas rodičů (viz. Pravidla MSL). Hráč bude do ligy zařazen vždy s rozlosováním následujícího kola.

Návod na registraci k turnaji přes web:
 • je nutné být již registrován (pokud ještě nemáte uživatelský účet, registrujte se prosím kliknutím na odkaz Registrovat
 • přihlašte se ke svému účtu
 • po přihlášení ke svému účtu běžte do přehledu turnajů
 • v něm vyberte aktuální turnaj, ke kterému se chcete přihlásit a klikněte na ikonu lupy - ukázat turnaj
 • pokud ještě nejste přihlášení k turnaji, pak klikněte na Ok u Zařadit se do turnaje do aktuálního ročníku:

Přihlášení krok č. 1 – vytvoř účet

Přihlášení krok č. 2 – přihlášení do MSL

3. Na začátku ročníku jsou hráči, v závislosti na své výkonnosti (umístění na žebříčku v předešlých ročnících ligy, umístění ve skupinách a případně umístění na žebříčku ČASQ), nasazováni do skupin po pěti. Skupiny jsou označeny jako SKUPINA 1, SKUPINA 2, … (výkonnost hráčů klesá se stoupajícím číslem skupiny). Hráč, který se přihlásí během roku, je nasazen do nejslabší skupiny (výjimkou je divoká karta – viz dále). Hráči se po každém kole ligy posouvají podle svých výkonů o skupinu výše nebo níže. Tím je zajištěna dostatečná výměna hráčů pro další kolo.

4. Každá skupina hráčů mezi sebou sehraje zápasy během jednoho ligového kola.

5. Jedno kolo trvá přibližně jeden kalendářní měsíc a hraje se systémem každý s každým v čase, na kterém se hráči vzájemně domluví. Zápasy si hráči domlouvají převážně telefonicky, nebo emailem. Tel. spojení je tedy jedna z podmínek pro přijetí do MSL.

6. V jednotlivých kolech získávají hráči body za účast ve skupině, za výhry a prohry. Z bodů, které získají, je po každém kole vyhodnocováno aktuální pořadí v žebříčku (viz. Bodovací systém ligy). Body do SQL lze také získat v turnajích.

7. Startovné do SQL je 300,-Kč na jeden ročník a je třeba ho zaplatit nejpozději při prvním ligovém zápase na recepci squash centra. Bez složení této částky nelze hrát. Utkání do SQL se hrají výhradně ve Squash centru Svitavy, ul. Olbrachtova.

Hráči hrající ligový zápas mají nárok na 20 Kč slevu z ceny kurtu !


Pravidla ligy:

 • Zápasy v jednotlivých skupinách se hrají v intervalu jednoho ligového kola a musí být odehrané do 22:00 hod. posledního dne kola. Neodehrané zápasy a zápasy odehrané po termínu jsou hodnoceny jako S:S (vzájemná skreč) a jsou hodnoceny –5 body (viz. Bodovací systém).
 • Hráči po odehrání zápasu nahlásí výsledek u obsluhy SQ centra.
 • Všichni účastníci MSL musí mít vytvořený uživatelský účet na www.bosq.cz
 • Hráči jsou odpovědni za dodržování bezpečnosti při hře a pravidel hry. Vzájemné zápasy si rozhodují sami, případně se dohodnou, kdo jim bude zápas rozhodovat. Jestliže se dohodnou na rozhodčím, potom musí respektovat všechna jeho rozhodnutí.
 • Ligová utkání se hrají dle pravidel ČASQ, tedy na 3 vítězné sady bez ztrát do jedenácti.
 • Hraje se s míčkem, na kterém se dohodnou oba hráči. Pokud se nedohodnou, hraje se s Dunlopem XX (dvě žluté tečky).
 • Hráči hrají na vlastní nebezpečí. Organizátor MSL nepřebírá odpovědnost za případné ublížení na zdraví.
 • Hráčům se doporučuje hrát v ochranných brýlích.
 • Hráči si musí nabídnout alespoň dva adekvátní termíny pro dané kolo. Pokud hráč nesouhlasí s nabídnutými termíny protihráče a sám přitom nenabídne alespoň dva termíny pro odehrání zápasu, je toto bráno jako 3:S. Termíny musí být nabídnuty minimálně týden před oficiálním koncem kola! Toto pravidlo je zavedeno pouze pro případ nejvyšší nouze, protože prioritou je se dohodnout a zahrát si!
 • V případě, že se hráč nedostaví na domluvené utkání, je toto považováno za skreč 3:S, pokud oba hráči nesouhlasí s odehráním v náhradním termínu. Obsluha recepce bude v takovém případě vymáhat zaplacení kurtu celkem logicky po tom hráči, který si kurt zarezervoval. Je následně na hráčích, aby se domluvili na kompenzacích. Opět je tento bod uváděn pouze jako krajní varianta. Předpokládá se, že se hráči vždy mezi sebou férově domluví k vzájemné spokojenosti.
Bodovací systém ligy:

A) Ligová kola

1. Za účast ve skupinách jsou přidělovány tzv. bonusové body a to vždy tak, aby poslední skupina měla 10 bodů a každá další o 10 víc než ta předcházející: například účast v: 1. skupině při počtu 8 skupin bude 80 bodů (V případě 10 skupin to bude 100 bodů). Nárok na bonusové body má hráč pouze v případě, že odehraje v daném kole minimálně 2 utkání. Pokud nesehraje v daném kole žádné utkání, automaticky sestupuje do nižší skupiny.

2. Bodové ohodnocení

Sety 3 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3 S : S 3 : S S : 3
Body 10 8 6 4 2 1 –5 8 –3

Vyhodnocení utkání :

1. Následující den po skončení kola proběhne zpracování výsledků.
2. Do 48 hodin po uveřejnění výsledků je možno podat případný protest, po uplynutí této doby bude v systému nastaveno nové kolo bez možnosti dalších změn.
3. Hráč, který skončí na 1. a 2. místě postupuje o jednu skupinu výše. Ti, kteří skončí na 4. a 5. místě sestupují o jednu skupinu. Hráč na 3. místě zůstává ve skupině.
4. V kole, kdy byla přidělena divoká karta, platí upravený postupový klíč.(viz Divoká Karta)

5. Kritéria pro učení pořadí na konci kola při rovnosti bodů:
1) dosažené body
2) rozdíl vyhraných a prohraných setů
3) vítězné sety
4) vzájemný zápas

Na konci sezóny bude vyhodnocen celkový žebříček, z kterého se určí celkový vítěz ligy. Do celkového hodnocení budou také započítány výsledky z turnajů. V případě rovnosti bodů na konci soutěže rozhodne rozdíl vyhraných a prohraných setů, poté vyšší počet vyhraných setů, dodatečný zápas.


Divoká karta:

 

 • Každý nově přihlášený hráč ligy (nebo hráč stávající, nespokojený se svým zařazením do skupiny ligy) může zažádat o tzv. DIVOKOU KARTU a tím se pokusit zařadit do vyšší skupiny. Divokou kartu lze zakoupit za 300,- Kč. Zažádá-li o Divokou kartu více hráčů v jednom kole, bude přiděleno tomu, který se hlásí do nejvyšší skupiny. V případě, že hráč vyhraje VŠECHNY utkání v této skupině, potvrdil své zařazení do skupiny a zůstává v této skupině i kolo následující (potom teprve může postupovat nebo podle výsledků sestupovat ), hráči na 2, 3 místě postupují o skupinu vpřed, a poslední 3 hráči sestupují.To platí i u všech níže postavených skupin.
 • V případě, že hráč s divokou kartou ve své skupině nevyhraje všechny utkání, spadne do poslední skupiny.
 • Při nové žádosti o Divokou kartu musí hráč znovu zaplatit poplatek 300,- Kč
 • Divoká karta může být přidělena jen jedna na každé kolo MSL.
 • Žádost o DIVOKOU KARTU naleznete na www.bosq.cz/squash

Dodatky:

 

 • Vítězové musí být osobně přítomni převzetí cen. Omlouvá pouze prokazatelná nemoc.
 • Nepřevezmou-li hráči, kteří se umístili na prvních pěti místech, cenu, cena propadá.
 • Organizátoři si vyhrazují možnost organizačních změn a korekcí během MSL.
 • Vítězové turnajů MSL jsou povinni na požádání organizátora odehrát ligový zápas nebo turnaj s logem sponzora.
 • Nastoupením k prvnímu zápasu 1. ročníku MSL dává hráč najevo svůj souhlas se zněním těchto pravidel.
 • Organizátor MSL si vymezuje právo nasadit nově příchozího hráče, který je na celorepublikovém žebříčku bez divoké karty. Tímto pravidlem se pořadatel snaží zatraktivnit a zkvalitnit soutěž.
 • Hráč bude ze soutěže vyřazen, pokud neodehraje ani jeden zápas ve dvou po sobě jdoucích kolech a pokud se nedomluví s organizátorem ligy na jiném postupu, například setrvání v lize. Hráč může být následně opět zařazen do ligy ale pouze do poslední skupiny (tedy ne do té, ze které byl vyškrtnut!). Toto opakované zařazení není zpoplatněno, ale je možné pouze 1x během ročníku ligy.
 • Vznikne-li hráči škoda účastí v této soutěži, nelze ji vymáhat na pořadateli.

Ceny pro vítěze MSL:

Budou opět velmi hodnotné a to nejenom pro nejlepších pět hráčů ligy, ale jak je dobrým zvykem, budou na konci vyhlášeny i další ceny (nováček roku, nejlepší žena atd.). Výše cen bude závislá na počtu přihlášených hráčů.


Kontaktní osoby pro squashovou ligu ve Svitavách:


Josef Křivka
bowling.isf@quick.cz
mobil: 731155333